Milli Mücadele Kahramanları (Kadın ve Çocuk Kahramanlar)

Milli Mücadele Kahramanları

Bu yazımızda, Milli Mücadele‘ye katılan insanların fedakarlıkları ile Milli Mücadele kahramanları hakkında bilgi verdik. Milli Mücadele Kahramanları;

 • Fatma Seher Erden (Erzurumlu Kara Fatma)
 • Şerife Bacı
 • Halime Çavuş
 • Çete Emir Ayşe
 • Tayyar Rahmiye
 • Hasan Tahsin
 • Yahya Kaptan
 • Şahin Bey
 • Sütçü İmam
 • Bombacı Ahmet
 • Nezahat Onbaşı (Nezahat Baysel)
 • Etlioğlu Ahmet Duran
 • Şekerci Ökkeş
 • Çuhadar Ali

Milli Mücadele Kahramanları

Türkiye Cumhuriyeti; Milli Mücadelede kahramanlık gösteren, her şeyleriyle savaşan veya bir şekilde yardım eden kadınlar, erkekler, yaşlılar, çocuklar sayesinde kurulmuştur. Aşağıda verilen örnekler mücadele kahramanlarından sadece birkaçıdır. Bilinmeyen onlarca kahraman sayesinde mücadele kazanılmıştır. Bu insanlar, savaşmaktan korkmamış, daha çok insanın yaşaması amacıyla kendi canlarından vazgeçmişlerdir.

Milli Mücadele Kadın Kahramanları

Milli Mücadele süresince Türk kadınları canları pahasına savaşa girmiş, cephane taşımış ve askerlerin ihtiyaçlarını karşılamak için çabalamıştır.

Fatma Seher Erden (Erzurumlu Kara Fatma)

Birinci Dünya Savaşında Kafkas Cephesinde savaşmış, eşi Binbaşı Ahmet Bey Sarıkamış’ta şehit olmuştur. 1919’da Mustafa Kemal ile görüşebilmek için Sivas’a gitmiştir. Batı Cephesinde Milis Müfreze Komutanlığı yapmıştır. İstanbul’da silah kaçırma ve adam kaçırma işlerine yardımcı olan Kara Fatma İzmir’de çoğunluğun kadın olduğu birliğiyle Yunan’ın cephe gerisine saldırmış, esir askerlerle dönmüştür.

Şerife Bacı

Şerife Bacı, İnebolu’dan Ankara’ya cephane götüren yaşlı kadın ve erkeklerden biridir. Bebeği Elif ile beraber bu yolu giderken yağmur yağmış, cephaneler ıslanmasın diye Elif’in battaniyesini kağnısının üzerine sermiş, Elif’i kucağında ısıtmaya çalışmıştır. Ancak kötü hava koşulları sebebiyle Aralık 1921’de donarak hayatını kaybetmiştir.

Halime Çavuş

Ailesinin gitmesini istememesine rağmen Milli Mücadele’ye katılmak için erkek kılığına girip saçını kazıtan Halime Çavuş, uzun yıllar boyunca Halim Çavuş olarak bilinmiştir. Düşmandan gelen kurşunla bir ayağı sakat kalan Halime Çavuş, mühimmat taşıma görevini üstlenmiştir. Cephane taşıdığı bir gün Mustafa Kemal ile karşılaşmıştır. O zamanlarda Mustafa Kemal’i tanımayan Halime Çavuş, Mustafa Kemal’in “sen üşüyor musun” sorusuna “Bey! Yüz bin kişi kurtulacak, ben öleceğim de ne olacak?” yanıtını vermiştir.

Çete Emir Ayşe

Yunan Aydın’ı işgal ettiğinde arkadaşları ile birlikte bir kayıkla Menderes’in diğer tarafına geçmeye çalışmış, ancak arkadaşlarının kayıktan düşüp boğulmasıyla geri dönmüştür. Şehit kocasından kalan tek yadigarı elmas küpelerini bozdurmuş, kendisine bir tüfek almış, dağda Yörük Ali Efe’ye katılmış; Aydın’ın kurtuluşuna kadar savaşmıştır. Milli Mücadele kazanıldıktan sonra İstiklal Madalyası almış, “Savaştım Yunan’a karşı. Bende kalan en değerli şey Atatürk’ün göğsüme taktığı İstiklal Madalyası’dır.” Sözleriyle hatırlanmaktadır.

Tayyar Rahmiye

Adana’da yaşayan Tayyar Rahmiye, Fransızlara karşı mücadelede görev almıştır. Keşif ve cephe gerisinde kundakçılık görevlerini üstlenmiş, görevinde büyük başarılar elde ederek kahraman olmuştur; daha sonra cephede savaşmaya başlamıştır. Cephede ateş hattında kalan silah arkadaşlarını korumak için önlerine atılmış ve şehit düşmüştür. Askerlerin bitkin düştükleri ve korktukları için geri çekilmeye kalktığı sırada söylediği “Ben kadınken ayaktayım da, siz erkek olarak sürünmeye utanmıyor musunuz!” sözleriyle tanınmaktadır.

Milli Mücadele Erkek Kahramanları

Mücadele süresince birçok erkek annesini, babasını, karısını, çocuğunu, yeni doğan bebeğini veya doğaca bebeğini arkasında bırakarak cepheye koşmuştur. Bu kahramanlardan çoğu cephede savaşmış, birkaçı mühimmat taşıma görevini üstlenmiş, birkaçı da cephe gerisinde yardım etmiş veya yazılarla ve konuşmalarla insanları harekete geçirme çabasında bulunmuştur.

Hasan Tahsin

Asıl adı Recep oğlu Osman Nevres olan Hasan Tahsin, düşman kuvvetlere karşı düzenlediği saldırının sonucunda 10 yıla mahkûm edilmesiyle 1916’da Romanya’dan kaçmış; 1918’de İzmir’e Hasan Tahsin olarak yerleşmiştir. Mayıs 1919’da İzmir’e çıkan Yunanlara ateş etmiş, Milli Mücadele’nin ilk kurşununu sıkmıştır. Yunanların karşı ateş açması sonucu aynı gün şehit olmuştur.

Yahya Kaptan

Milli Mücadele başladığında Mustafa Kemal ile ilişki kurmuş, İstanbul Karakol Cemiyetinin de yardımlarıyla Anadolu’ya gitmek isteyenlere uygun koşulları sağlamış ve gitmelerini sağlamıştır. Gebze’de Kuvâ-yi Milliye’yi örgütlemiş, İstanbul-Kocaeli bölgelerinde fazlaca eyleme girişmiştir. Tavşancıl’da katılmış olduğu bir karşılaşmada yakalanmış, başı kesilerek şehit edilmiştir.

Şahin Bey

Antep Kuvâ-yi Milliye komutanı olan Şahin Bey, Fransızların Antep’i işgal etmesiyle harekete geçmiş, düşman kuvvetle cephede savaşmıştır. Uzun bir süre, Fransızların bölgesine destek sağlamalarına imkan tanımamıştır. Fransızların Antep’e girmesini engellemeye çalışırken şehit düşmüştür.

Sütçü İmam

Fransız kuvvetlerinin içindeki Ermeni askerlerin Müslüman kadınlara sarkıntılık etmeleri ve tacizde bulunmaları sonucu çıkan olaylarda bir Fransız askerini öldürmüş, daha sonra şehir dışına gitmiştir. Maraş’ta bağımsızlık mücadelesini başlatmış, Maraş, Fransız askerlerinden temizlendikten sonra şehre geri dönmüştür.

Milli Mücadele Çocuk Kahramanları

Bombacı Ahmet

Savaşın en şiddetli olduğu zamanda kaleye mühimmat ve erzak götürme görevini üstlenmiştir. Harbin en şiddetli zamanlarında kaledeki mücahitlere mühimmat ve erzak taşımıştır.  17 yaşında şehit düşmüştür.

Nezahat Onbaşı (Nezahat Baysel)

Nezahat Onbaşı henüz 9 yaşındayken babasıyla birlikte Geyve Savaşı, Konya İsyanı, Birinci ve İkinci İnönü Savaşları, Sakarya Muharebesi ve Gediz Muharebesinde düşmanla çatışmıştır. Bu cesaretinden ve başarılarından ötürü alay kızlı alay olarak anılmaya başlamış, 7. Alayın simgesi haline gelmiştir.

Etlioğlu Ahmet Duran

Küçük ama dinamik olmasıyla dikkat çekmiş, en tehlikeli görevleri üstlenmiştir. Mücadelenin ilk günlerinde düşman kurşunuyla topuğundan yaralanmasına karşın mücadeleye devam etmiştir.

Şekerci Ökkeş

Fransızlar Maraş’ı işgal ettiğinde cepheye koşmuştur. Annesinin küçüksün gitme sözlerine “Yaşım küçük ama imanım büyüktür anne. Şehit olacaksam, vatan ve millet uğrunda şehit olacağım. Ben ölmeliyim ki düşman sizlere ilişmesin.” cevabını vermiştir. 16 yaşında şehit düşmüştür.

Çuhadar Ali

Sütçü İmam olayından sonra iki Türk’ün düşman kuvvetleri tarafından öldürülmesi üzerine intikam yemini etmiştir. Silahlanmış ve yola koyulmuştur. Mercimektepe’de 3 Ermeni çetesi yakalamış, iki çeteyi öldürmüş birisini yaralamıştır. 17 yaşında iken şehit düşmüştür.

yorum Yap